Eyjafjallajökull
Home Up Meteostanice - Info Základní pojmy Maxima/Minima Bouřka 12.6.2010 Povodně 2010 Eyjafjallajökull

 


AstroLab - specialista na astronomickou, laboratorní a měřící techniku,
konstrukční (CAD, FEA) a poradenskou činnost.
www.AstroLab.sf.cz

 


Lanové centrum
lanovky
viaFerraty, skalní lezení


  

Klub ochránců zvířat

Tak přesně odsud máme naše kočičí pozorovatele, kteří zajišťují nonstop služby naší meteostanice  :-)
www.kozmokra.cz

 

Jedovnice - brána
Moravského krasu
www.jedovnice.cz

 IGN - internetové připojení
v oblasti Moravského krasu
 
 


Informace, o sopce Eyjafjallajökull. 
14.4.2010 Začala soptit Islandská sopka Eyjafjallajökull. Ta začala do vzduchu vrhat množství prachu a popela, který vystoupal až do letových hladin dálkových letů (cca 10km). Toto vedlo k výraznému omezení letového provozu na Evropou.

Možné vlivy sopečného prachu v atmosféře:

1) Částice v atmosféře (zejména ty obsahující síru) odráží IR záření, čímž může dojít k ochlazení Země.

2) Prachové částice, které sestoupí do nižších vrstev atmosféry (cca 3-5km), ve kterých se vytváří srážková oblačnost mohou zaujmout úlohu tzv. kondenzačních jader.
     Tímto je usnadněna tvorba oblaků (oblak: shluk vodních kapiček/ledových krystalků). Může tak vzrůst množství a intenzita dešťových srážek.

Poznámka ke kondenzaci vody:
Pokud je vzduch nasycen vodními parami (100% vlhkost) dochází při poklesu teploty (nebo nárůstu tlaku) ke kondenzaci vody - ke vzniku vodních kapiček.
Vyskytují-li se ve vzduchu drobné prachové částice, je tento proces usnadněn a ke kondenzaci dojde i při nižší vlhkosti

Mapa části Islandu, kde se sopka nachází (na mapě je zobrazena i poloha  webkamer, které sopku sledují:

http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-thorolfsfelli/

Možný vliv sopky na počasí v evropě... :
 

V současnosti je prováděna řada měření kvality ovzduší (měří se např. hodnoty CO, CO2, SO2, NOx, množství prachu atd.). Jednou z institucí, která tyto měření zpracovává je:

  Rhenish Institute for Environmental Research at the University of Cologne 

Na jejich stránkách jsou kromě standardních výstupů i data týkající se erupce Islandské sopky. 
Animace zachycují koncentraci částic prachu ve výškách 3 a 5km

 

Měřené koncentrace prachových částic (pm10) v mikrogramech na kubický metr (ve výšce 3km)
Vlevo: Evropa | Vpravo: Severní polokoule


 

Zajímavé fotografie a obrázky týkající se sopky:

Sopečná činnost 15.5.2010   17:13h


Sopečná činnost 15.5.2010   17:09h, dole snímek infrakamerou (termovize)
 

Ing. Igor Medek 2010  - aktualizace:  19.05.2023 09:21:30